Xem Miễn phí giao dịch: Cách mà các ngân hàng thu hút tiền gửi không kỳ hạn.

— Yume.vn —

hiện giờ, trở nên có nhiều ngân hàng miễn phí giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng điện tử. Thế Tuy nhiên thực chất đây lại là cách mà họ thu hút tiền gửi không kỳ hạn.


#Yume