Xem Mù đường

— Yume.vn —


Mù đường không phải một tội ác, và không biết đọc google maps cũng không phải một tội ác Tuy nhiên thường mấy đứa có đủ 2 đức tính đó lại rất thích đi khám phá đường xá.

Chiếc vid dành cho các cú tag cực mạnh đứa bạn mù đường còn không biết xem bản đồ của mấy má.

By Tp.HCM Của Tôi#Yume