Xem MƯA NHIỀU Tuy nhiên CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ ÍT CẢI THIỆN

— Yume.vn —

MƯA NHIỀU Tuy nhiên CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ ÍT CẢI THIỆN
Tuần qua từ ngày 18/8 đến 24/8, có các ngày trời mưa lớn Tuy nhiên ở nhiều trạm quan trắc, chỉ số chất lượng không khí (AQI) vẫn ở mức kém. Nguyên nhân là do trời mưa với diện không rộng và chỉ mưa ở một số thời điểm, trước khi mưa xuất hiện nhiều sương mù và nhiệt độ ngày đêm chênh lệch cao.


#Yume