Xem Muốn bơi thuyền vớt rác trên sông rạch phải xin phép – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Sự kiện dọn rác bị hủy trong phút chót vì không có giấy phép để trình cơ quan công dụng địa phương…Yume Cảm ơn mọi người đã xem bài viết này!

Yume