Xem MỸ LÊN ÁN TRUNG QUỐC LEO THANG GÂY HẤN VỚI VIỆT NAM ở BIỂN ĐÔNG

— Yume.vn —

MỸ LÊN ÁN TRUNG QUỐC LEO THANG GÂY HẤN VỚI VIỆT NAM ở BIỂN ĐÔNG
Bộ Ngoại giao Mỹ một lần nữa bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự can thiệp tiếp theo nữa của Trung Quốc với các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí của Việt Nam, cũng như việc nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc quay trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.


#Yume