Xem NẮNG NÓNG, NẮNG OI VÀ SẼ MƯA MÁT

— Yume.vn —

CHỜ TIẾNG MƯA RƠI trong các NGÀY đến ở BẮC BỘ

(13h-23/6/2019) NẮNG NÓNG, NẮNG OI VÀ SẼ MƯA MÁT
Đó là các gì đã đang và sẽ xảy ra ở Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc trong thời gian này.
Sau các ngày nắng nóng gay gắt, trời không một gợn mây thì đến hôm nay trời nhiều mây Tuy nhiên oi bức vẫn không suy giảm.
Phải từ đêm nay khi mưa xuất hiện…

Khác


Yume