Xem Ngành xe ô tô Đức kêu gọi giúp từ chính phủ

— Yume.vn —

Vụ việc làm nhớ lại tình huống tương tự ở thành phố Detroit, thủ phủ xe ô tô của nước Mỹ vào năm 2013


#Yume