Xem Nghiệp quật

— Yume.vn —


Khi bạn dành cả thanh xuân để đi cà khịa

Hãy cẩn thận vì bạn sẽ không biết nghiệp sẽ đến khi nào đâu, mà có khi nó còn kéo cả họ hàng hang hốc nó đến và quật thẳng vào bản mặt bạn

By Tp.HCM Của Tôi#Yume