Xem Người đưa đón bé trai 6 tuổi gateway gọi điện cầu cứu luật sư

— Yume.vn —

Bà Nguyễn Bích Quy là người liên quan trong vụ án học sinh bị bỏ quên trên xe ở trường GATEWAY đã gọi điện cầu cứu luật sư, vì cho rằng có nhiều điều khuất tất trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra
Nguồn: Lê Minh


#Yume