Xem Nguyễn Hữu Linh hầu toà và chạy trốn phóng viên

— Yume.vn —

Linh nựng chạy bộ để trốn phóng viên nhanh như tốc độ “dàn xếp” với gia đình nạn nhân!!

#hongbien24gio


Yume