Xem Nhà máy In tiền Quốc gia lỗ 11 tỷ

— Yume.vn —

Nhà máy In tiền Quốc gia lỗ 11 tỷ, nguyên nhân là do chi phí quản lý công ty tăng.


#Yume