Xem NHIỀU HỆ LỤY TỪ CÁCH CHỮA BỆNH ở CHÙA BA VÀNG – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

NHIỀU HỆ LỤY TỪ CÁCH CHỮA BỆNH ở CHÙA BA VÀNG
Tối nay 26/3, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có kết luận: việc chùa Ba Vàng tổ chức lễ thỉnh vong, gọi vong, buộc phật tử phải trả nợ cho vong bằng tiền do vong yêu cầu là không đúng với nghi lễ Phật giáo truyền thống. Đồng thời, việc trụ trì chùa Ba Vàng để cho phật tử Phạm Thị Yến đăng đàn thuyết pháp ở chùa là không đúng.
Chính vì vậy, đề xuất tạm đình chỉ tất cả các chức vụ với đại đức Thích Trúc Thái Minh, chờ Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ra quyết định cách chức trụ trì chùa Ba Vàng theo đúng quy trình. Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải sám hối Đại Tăng. Giao cho Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội phật giáo VN làm Thầy giáo giới – theo Luật Phật.Yume Chân thành cám ơn mọi người đã theo dõi bài viết!

Yume