Xem Nhiều ngành kinh tế của Hongkong (Trung Quốc) chịu thiệt hại.

— Yume.vn —

các hoạt động kinh doanh dịch vụ của Hongkong (Trung Quốc) đang là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do biểu tình gây ra.


#Yume