Xem NHIỀU NGƯỜI KHÔNG ĐỒNG TÌNH TĂNG PHÍ BOT

— Yume.vn —

NHIỀU NGƯỜI KHÔNG ĐỒNG TÌNH TĂNG PHÍ BOT
Cách đây hơn 2 tháng, Bộ GTVT đã đề xuất xin tăng phí ở ở 49 dự án BOT, với mức từ 12 – 18%. Tính đến thời điểm bấy giờ, chủ trương này vẫn chưa thể thực hiện, trong khi đó nhiều người chơi giao thông thì cho rằng, tăng phí sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy xấu. Dưới đây là ghi nhận của VTC14.


#Yume