Xem NHIỀU THỦY ĐIỆN NHỎ SAI PHẠM NGAY TỪ KHÂU ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

— Yume.vn —

NHIỀU THỦY ĐIỆN NHỎ SAI PHẠM NGAY TỪ KHÂU ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
các năm qua, nhiều tỉnh miền núi đã coi phát triển thủy điện nhỏ là thế mạnh để phát triển kinh tế. Từ đó khởi nguồn cho phong trào phát triển ồ ạt nhằm khai thác tối đa nguồn điện giàu tiềm năng này. Vậy Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích mà nó mang đến thì vấn đề buông lỏng quản lý của chính quyền các địa phương, cũng như thiếu đi các chế tài đủ mạnh khiến nhiều sự cố thủy điện xảy ra và uy hiếp đến vùng hạ du.


#Yume