Xem Nhìn Đàm Thu Trang để thấy phụ nữ như thế nào mới khiến đàn ông tự nguyện yêu thương bảo vệ, không phải xinh đẹp mắt nhất, chẳng giỏi nhất mà chỉ cần các điều này thôi

— Yume.vn —


các gì xuất phát từ trái tim ắt sẽ chạm được trái tim.

Xem thêm Videos định dạng ở #Mutex #Nn #Dl#Yume