Xem Nước mắt của mẹ chàng thủ khoa : con ôn khuya, mẹ lo lắng không ngủ được, con đỗ ĐH rồi, mẹ làm mỗi ngày 12 – 14 tiếng vẫn thấy khỏe!

— Yume.vn —


Có thành công nào mà không trải qua nhiều gian khổ…

Tấm gương để mọi người trẻ noi theo đây!

Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #Li #Ap #connhanguoita#Yume