Xem ở sao không dùng trực thăng chữa cháy trong vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh?

— Yume.vn —

ở sao không dùng trực thăng chữa cháy thì đây là câu trả lời


#Yume