Xem ở sao NGẬP ÚNG ở các ĐÔ THỊ MỚI XÂY DỰNG ở HÀ NỘI?

— Yume.vn —

ở sao NGẬP ÚNG ở các ĐÔ THỊ MỚI XÂY DỰNG ở HÀ NỘI?
Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang trong các ngày mưa dông mạnh của thời kỳ chuyển mùa. Thế Tuy nhiên dù mưa nhỏ hay mưa lớn thì người dân ở các khu đô thị mới ở Hà Nội vẫn phải sống trong cảnh ngập úng. Hạ tầng thoát nước của các khu đô thị mới lẽ ra phải tốt hơn các nơi được xây dựng từ trước Tuy nhiên trên thực tế hoàn toàn khác.


#Yume