Xem ở trong một chiếc xe chữa cháy đang trên đường thực hiện nhiệm vụ

— Yume.vn —

Người dân thường kêu PCCC đến muộn, phải mất tiền, phải thế này, phải thế kia… Tuy nhiên thực tế, để đến được nơi xảy ra hỏa hoạn, các chiến sĩ phải chiến đấu với ý thức người chơi giao thông trước.


#Yume