Xem ở Việt Nam, nghề khó nhất là nghề làm vợ, cái gì cũng là ở vợ

— Yume.vn —


Nhà cửa, đồ xài bẩn là do vợ, con hư do vợ dạy, con gầy là do vợ không biết chăm… Vợ về nhà chỉ kịp hôn con là lao vào dọn dẹp, nấu nướng, chồng thảnh thơi bế con đi chơi, bảo sao nó chẳng yêu quý bố hơn?

Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #Nn #Ha #lamvo#Yume