Xem Ông Đặng Lê Nguyên Vũ hỏi: “Tiền nhiều để làm gì?” và đây là câu trả lời của Shark Phú – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

“Tiền nhiều để làm gì?”, cả ngày hôm nay dân cư mạng tranh nhau trả lời rồi, còn giờ thì hãy nghe Shark Phú đây. 😎
Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #Ci #ApCảm ơn mọi người đã đọc bài viết này!

Yume