Xem Phần 2: Nhà máy Asanzo chỉ công nhân cách bóc tem ”made in China’.

— Yume.vn —

các chiêu thức bóc tem ‘Made in China’ được quản lý ở đây đào tạo cho công nhân và thay vào đó là các dòng chữ ‘xuất xứ Việt Nam’…


Yume