Xem Phần 3: Truy tìm công ty ‘ma’ và nhãn ‘made in Việt Nam’ dán trên mặt hàng Asanzo

— Yume.vn —

sau khi thu thập nhiều hồ sơ, chứng cứ về nhập khẩu, gắn ráp, cung cấp mặt hàng nhãn hiệu Asanzo, chúng tôi đã có văn bản gửi đến các cơ quan liên quan để làm sáng tỏ thêm vụ việc.


Yume