Xem Phú Lê đại chiến Chu Hùng – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

thực sự là tình nghĩa anh em có chắc bền lâu!..Mới hôm qua còn anh em đó, hôm nay đã đấm nhau không trượt phát nào…

Liệu trận chiến giữa kiếm và đao, Phú Lê và Chu Hùng, ai mới quả thực là kẻ mạnh…Đoán xem
#hong #phule #chuhung #daokiemvosong #tuyetthevohiepYume.vn Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem!

Yume