Xem PHÚ YÊN: NHIỀU RỦI RO KHI NGƯ DÂN TỰ CẢI HOÁN TÀU CÁ

— Yume.vn —

PHÚ YÊN: NHIỀU RỦI RO KHI NGƯ DÂN TỰ CẢI HOÁN TÀU CÁ
ở Phú Yên, hiện nay đang tiềm ẩn nhiều rủi ro khi ngư dân có tàu dưới 15m tự cải hoán tàu của mình để được cơ quan chức năng sớm cấp phép khai thác vùng khơi.


#Yume