Xem QUAN TRẮC vụ cháy NHÀ MÁY RẠNG ĐÔNG: THỦY NGÂN VƯỢT NGƯỠNG CHO PHÉP

— Yume.vn —

QUAN TRẮC vụ cháy NHÀ MÁY RẠNG ĐÔNG: THỦY NGÂN VƯỢT NGƯỠNG CHO PHÉP
Liên quan vụ cháy ở công ty Rạng Đông, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhận xét mức độ nguy hại và phạm vi ảnh hưởng từ sự cố cháy nổ của công ty này ở mức độ trung bình và Việt Nam có đủ khả năng để kiểm soát được vấn đề này. Đồng thời, Bộ tài nguyên Môi trường đã công bố kết quả thí nghiệm quan trắc không khí, đất và nước mặt ở các nơi được cho là ảnh hưởng từ vụ cháy công ty Rạng Đông. Kết quả cho thấy, hàm lượng thủy ngân một số địa điểm vượt ngưỡng cho phép.


#Yume