Xem Rolls Royce Sweptail chiếc xe hạng sang trọng bật nhất quả đất 😎😎 – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Rolls Royce Sweptail chiếc xe hạng sang trọng bật nhất quả đất 😎😎

vô cùng phẩm Sweptail có giá 12,8 triệu USD và chỉ sản xuất duy nhất một bản trên toàn thế giới dành cho vị tỷ phú giấu tên. Xe được trang bị động cơ đuôi xoắn ốc của chiếc Phantom II hai cửa năm 1934 và thiết kế mẫu dòng nước chảy trên chiếc Park Ward 20/25 Limousine Coupe năm 1934. Để hoàn thành vô cùng phẩm này hãng Rolls Royce đã mất hơn 4 năm.

Để vô cùng phẩm này lăng bánh ở VN bạn cần ít nhất 295 tỷ VND (chưa tính thuế).
#Rolls_Royce_SweptailYume.vn Xin cảm ơn bạn đã theo dõi!

Yume