Xem Sài Gòn: NGƯỜI DÂN KHU 4,39 HA THỦ THIÊM SẼ ĐƯỢC HOÁN ĐỔI ĐẤT

— Yume.vn —

Sài Gòn: NGƯỜI DÂN KHU 4,39 HA THỦ THIÊM SẼ ĐƯỢC HOÁN ĐỔI ĐẤT
Sau một thời gian dài nghiên cứu, tính toán và tiếp xúc để ghi nhận ý kiến của người dân ở khu 4,3 ha ( sau khi xác định lại là 4,39ha) ngoài ranh khu đô thị mới Thủ Thiêm, Sài Gòn đã chọn phương án hoán đổi đất cho 331 hộ dân khu vực này. Theo UBND TP, đây là phương án hữu ích nhất cho các người dân.


#Yume