Xem Sài Gòn tăng cường 1.000 xe buýt dịp lễ 2/9

— Yume.vn —

Nhằm cam đoan phục vụ hành khách trong Lễ Quốc khánh 2/9, Sài Gòn sẽ tăng cường hơn 1.000 chuyến xe buýt.


#Yume