Xem Sân bay hư hỏng Tuy nhiên khó sửa chữa

— Yume.vn —

đến một lúc hư hỏng hoàn toàn, không vá víu được nữa, thì sân bay tạm…đóng cửa, mời quý khách đáp ra Nha Trang rồi đi xe vào Sài Gòn, và đáp ra Hải Phòng rồi đi xe về Hà Nội…


#Yume