Xem shop nào tăng GDP 25,4%?

— Yume.vn —

GDP công đoạn 2010-2017 bình quân mỗi năm tăng thêm 25,4% sau khi được tính toán lại

Tức là ước tính GDP đầu người bình quân mỗi năm của công đoạn này sẽ tăng từ 40.500.000 đồng/người/năm lên mức 50.800.000 đồng/người/năm

Cùng hàng loạt chỉ tiêu kinh tế tập hợp như Hiệu quả xài vốn đầu tư ICOR, tỷ lệ thu chi ngân sách, tỷ lệ bội chi ngân sách, tỷ lệ nợ công, hay năng suất nhân tố tập hợp TFP cũng sẽ đều đổi thay

Câu hỏi trước tiên đặt ra: shop nào cho con số 25,4%?


#Yume