Xem Sức mạnh khủng khiếp của vòi rồng

— Yume.vn —

Đường kính của vòi rồng có thể đổi thay từ vài chục mét cho đến vài kilômét. Trên đường di chuyển nó có thể cuốn theo (rồi ném xuống ở một khoảng cách tiếp đến) hoặc phá hủy mọi thứ, kể cả các nhà gạch xây kiên cố. Thế nên lốc xoáy cũng là hiện tượng khí tượng đặc biệt nguy hiểm


#Yume