Xem Tấm gương liêm sỉ của làng trộm cắp lén trả tiền Tuy nhiên chủ không lấy liền xin lại

— Yume.vn —

Em gái đi làm ở shop được gần 2 tháng thì trộm luôn vài triệu. Chủ shop bắt được Tuy nhiên thương tình nghĩ là con gái, ngại hộ em vấn đề thể diện nên tha.
Sau hơn 2 tháng em gái đến trả tiền Tuy nhiên thái độ vẫn mẫu tôi chả sai, tôi không ăn cắp tôi chỉ là nợ tiền thôi giờ tôi trả đây, tôi không cầm 4…

Khác


#Yume