Xem TĂNG GIÁ DỊCH VỤ ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

— Yume.vn —

TĂNG GIÁ DỊCH VỤ ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
Theo Thông tư 13/2019 của Bộ Y tế, từ ngày 20.8.2019, các đơn vị y tế trên cả nước triển khai thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT. trong đó, mức giá khám bệnh, ngày giường được điều chỉnh tăng bình quân 4,4%, giá các dịch vụ kỹ thuật y…

Khác


#Yume