Xem Taxi truyền thống chuyển đổi sang taxi công nghệ: Liệu có khả thi?

— Yume.vn —

Hiệp hội taxi truyền thống mới đây có đề xuất được hoạt động như các ứng dụng gọi xe công nghệ. Lý do ở sao “truyền thống” muốn đổi sang “công nghệ” và liệu rằng việc này có khả thi?
Góc nhìn của phóng viên VTV24 về vấn đề này.


#Yume