Xem Tên trộm xe SH ở Hà Nội tháo chạy vì bị 4 phụ nữ truy đuổi.

— Yume.vn —

Chỉ trong 3 giây, tên trộm bẻ khóa rồi nổ máy chiếc xe SH phóng đi. 4 phụ nữ lao ra khỏi cửa hàng, truy đuổi Tuy nhiên bất thành.
#TinĐờiSống


#Yume