Xem THÁI BÌNH: BỆNH NHÂN CHẤP NHẬN RỦI RO ĐỂ CHẠY THẬN

— Yume.vn —

THÁI BÌNH: BỆNH NHÂN CHẤP NHẬN RỦI RO ĐỂ CHẠY THẬN
Như chúng tôi đã nhắc đến trong phần đầu chương trình, các sự cố y khoa trong khi chạy thận đang trở thành nỗi ám ảnh của nhiều bệnh nhân. Thế Tuy nhiên, lại có các người, dù được bệnh viện cảnh báo về nguy cơ tai biến khi chạy thận – do máy móc, dụng cụ có vấn đề, Tuy nhiên họ vẫn chấp nhận nguy hiểm để chạy thận. ở sao lại như vậy


#Yume