Xem Thanh niên 16 tuổi đâm vào CSGT ở Hải Phòng phát biểu ngông cuồng sau vụ tai nạn giao thông.

— Yume.vn —


Gia đình thanh niên này cho rằng đồng chí CSGT quá liều và n.g.u nên mới bị vậy…

Cre: Hóng#Yume