Xem Thập niên vàng của nền kinh tế Đức sắp đến hồi kết?

— Yume.vn —

Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, GDP quý II của Đức đã tăng trưởng âm 0,1% so với quý trước đó. Ngành công nghiệp vốn dĩ là trụ cột chính của nền kinh tế “đầu tàu” châu Âu này từ lâu đã rơi vào suy thoái. Chính vì vậy nếu không tìm ra động lực phát triển mới rất có thể, thập niên vàng của cỗ xe tăng Đức sẽ dần đến hồi kết


#Yume