Xem THẤP THỎM NỖI LO SỐNG BÊN DỰ ÁN CỤM CÔNG NGHIỆP

— Yume.vn —

THẤP THỎM NỖI LO SỐNG BÊN DỰ ÁN CỤM CÔNG NGHIỆP
Xây dựng các khu, cụm công nghiệp là chủ trương đúng đắn của nhiều địa phương khi các khu công nghiệp sẽ đem đến công ăn việc làm và đem đến nguồn lợi kinh tế. Thế Tuy nhiên thực tế ở nhiều địa phương khi các khu, cụm công nghiệp chỉ mới hình thành còn chưa đi vào hoạt động thì lại trở thành là nỗi hoang mang cho người dân khi công việc thì chưa thấy đâu, Tuy nhiên ruộng đất vốn gắn bó nhiều năm, là kế sinh nhai duy nhất đang đứng trước nguy cơ không còn. Chưa kể đến, khi các cụm công nghiệp gần khu dân cư đi vào hoạt động kèm theo hàng loạt nỗi lo về ô nhiễm, cháy nổ…


#Yume