Xem Thấy ‘xác’ trôi nổi trên sông, người dân gọi báo cảnh sát Tuy nhiên khi đến nơi ai cũng ‘chạy mất dép’

— Yume.vn —

Đứng hình mất 5 giây! Tránh nóng cách này thì bó tay với anh! 😅
Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #Qu #Ap #tranhnong


#Yume