Xem THÊM 30 NGƯỜI CÓ THỦY NGÂN TRONG MÁU ở MỨC TỐI ĐA CHO PHÉP

— Yume.vn —


THÊM 30 NGƯỜI CÓ THỦY NGÂN TRONG MÁU ở MỨC TỐI ĐA CHO PHÉP

Liên quan đến công tác khám sức khỏe cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng sau sự cố cháy ở Công tyRạng Đông, thống kê đến nay đã có gần 1.200 người dân sống trong bán kính 500m từ hàng rào vụ cháy nhà kho công ty cổ phần Bóng đèn và…

Khác


#Yume