Xem Thính radio số 2: Chênh vênh tuổi 22 – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

|́ ̂́ 2|: Chênh vênh tuổi 22
Tuổi 22, là khoảng thời gian mông lung về mọi thứ, là nhận ra thực ở cuộc sống khác hoàn toàn so với tưởng tượng. Đây có lẽ là quãng thời gian không không khó khăn nhất của đời người.
Cùng tâm sự về tuổi 22 với ́ các bạn nhé!
#Thinhradio #media #thinh #naamXin cảm ơn các bạn đã xem!

Yume