Xem Thời nhạc số, ai còn bán nhạc ngoài phố

— Yume.vn —

Thời nhạc số, chúng ta có thể chẳng khó khăn nghe các bài hất yêu thích trên mạng. Nhưng đối với khá nhiều người, các đĩa nhạc vẫn có một địa điểm đứng nhất định.


#Yume