Xem Thông chốt giao thông bên Mỹ có thật sự giản đơn

— Yume.vn —

Đoàn xe di chuyển với tốc độ hơn 100km/h để băng qua 1 xe chở gia súc trước mặt và ngay lập tức, có 2 chiếc CSGT đón đầu. Một chiếc tăng tốc để chặn đầu đoàn xe và 1 chiếc đi sau để chốt đoàn xe moto
Nguồn: DON NGUYEN


#Yume