Xem Thu phí không dừng sẽ khong về đích đúng hạn

— Yume.vn —

Gần 180 làn thu phí do Tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) sẽ trượt tiến độ đưa vào vận hành dịch vụ thu phí không dừng vào cuối năm nay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.


#Yume