Xem THỪA THIÊN – HUẾ TĂNG GIÁ VÉ THAM QUAN QUẦN THỂ DI TÍCH CỐ ĐÔ

— Yume.vn —

THỪA THIÊN – HUẾ TĂNG GIÁ VÉ THAM QUAN QUẦN THỂ DI TÍCH CỐ ĐÔ
Giá vé tham quan các di tích thuộc cố đô Huế tăng từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng sau cuộc họp bất thường vừa được HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.


#Yume