Xem Thuốc lá điện tử không được bày bán trong cửa hàng miễn thuế

— Yume.vn —

các mặt hàng này chưa được phân loại hàng hóa, chưa có tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn kỹ thuật để nhập khẩu vào Việt Nam.


#Yume