Xem Tình yêu mà có sự chịu đựng và chỉ 1 người cố gắng thì rồi cũng sẽ có thời hạn thôi – Yume.vn

— Yume.vn —

Tình yêu là câu chuyện từ cả 2 phía, anh yêu em thì nhất định em phải yêu anh.

Đừng khiến cái cân tình yêu quá chênh lệch, bởi nếu vậy nó sẽ chỉ có thời hạn mà thôi…

Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #NnXin cám ơn mọi người đã xem bài viết này!

Yume